Day: 29.12.2023

1962թ. Օգոստոսի 30-ին Բեռլինում իր մահկանացուն կնքեց Վ. Խանզադյանը, ուր գնացել էր բժշկվելու սրտի հիվանդությունից: Վանո Խանզադյանը...
Translate »