Հայագիտական էլ. գրքեր

Spread the love
Հ. Հիւբշման, Հին Հայոց տեղւոյ անունները
Հ. Հիւբշման, Հին Հայոց տեղւոյ անունները: Թրգ. Պիլէզիկճեան Հ. Բ.: Վիեննա 1907, էջ 443+ԺԶ (Ազգ. Մատ. թիւ 53)
Արմեն Սարգսան, Արցախի բանահյուսություն
Արմեն Սարգսան, Արցախի բանահյուսություն: Երևան: Էդիթ Պրինտ, 2015;
Ա. Սարգսյան, Մատենագիտություն Արցախի բանահյուսության գրառման և ուսումնասիրության
Ա. Սարգսյան, Մատենագիտություն Արցախի բանահյուսության գրառման և ուսումնասիրության, Երևան: «Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ տպարան, 2019:
Արմեն Սարգսան, Ղարաբաղի բարբառի
Արմեն Սարգսան, Ղարաբաղի բարբառի բառարան, Արցախի Պետական Համալսարան, Երեւան, 2013։
Ստեփան Լիսիցյան, Զանգեզուրի հայերը
Ստեփան Լիսիցյան, Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969:
Ղևոնդ Ալիշան, Սիսական
Ղևոնդ Ալիշան, Սիսական, Վենետիկ, 1893:
Երգարան, Սիւնիք, 1337 թ.
Երգարան, Սիւնիք, 1337 թ.
Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ: Հ. 7.
Հայ Ժողովրդական Հեքիաթներ: Հ. 7: Կազմ.՝ Ա. Նազինյան, Մ. Առաքելյան; Խմբ.՝ Ս. Աբրահամյան։ ՀՍՍՀ ԳԱ. հնագիտ. և ազգր. ինս-տ. Երևան: ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1979. Արցախ – Սյունիք:
Հրանտ Պետրոսյանի, Հայերենագիտական բառարան
Հրանտ Պետրոսյանի, Հայերենագիտական բառարան, «Հայաստան» հրատ., Երեւան, 1987։
Տիգրան Մկրտչյան, Գլաձորի համալսարանի տեղորոշման նոր վարկած
Տիգրան Մկրտչյան, Գլաձորի համալսարանի տեղորոշման նոր վարկած, Երևան, «Մուղնի» հրատարակչություն, 2016:
Սերգեյ Հախվերդյան, Խանածախի մելիքության պատմությունից
Սերգեյ Հախվերդյան, Խանածախի մելիքության պատմությունից
Նինա Հովսեփյան, Պարույր Սևակի կենսամատենագիտությունը, մաս III /1983-2002/
Նինա Հովսեփյան, Պարույր Սևակի կենսամատենագիտությունը, մաս III /1983-2002/
Ալ. Մարգարյան․Ժամանակակից հայոց լեզու /բառակազմություն, դարձվածաբանություն, բառարանագրություն
Ալ. Մարգարյան․Ժամանակակից հայոց լեզու /բառակազմություն, դարձվածաբանություն, բառարանագրություն, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 1990:
Ալ. Մարգարյան․Ժամանակակից հայոց լեզու /բառիգտություն /իմաստաբանություն, բառապաշար
Ալ. Մարգարյան․Ժամանակակից հայոց լեզու /բառագիտություն /իմաստաբանություն, բառապաշար, Երևան, 1993
Ա․ Պապոյան, Խ․ Բադիկյան, ․Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն
Ա․ Պապոյան, Խ․ Բադիկյան, ․Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Երևան, 2003:
Ծատուրյան Ա. Ես տեսա Արևմտյան Հայաստանը
Ծատուրյան Ա.- Ես տեսա Արևմտյան Հայաստանը, Գորիս, 2016
Ա-Դօ, Հայ թուրքական ընդհարումը Կովկասում (1905-1906)
Ա-Դօ, Հայ թուրքական ընդհարումը Կովկասում (1905-1906), Երեւան, 1907
Աշոտ Սիմոնյան, Զանգեզուրի գոյամարտի հերոս Խաչատուր Մալինցյան
Աշոտ Սիմոնյան, Զանգեզուրի գոյամարտի հերոս Խաչատուր Մալինցյան, «Զանգակ» հրատ., Երևան, 2014:
Վաւերագրեր հայ եկեղեցու պատմութեան. Ներսէս արքեպիսկոպոս Մելիք-Թանգեան
Վաւերագրեր հայ եկեղեցու պատմութեան. Ներսէս արքեպիսկոպոս Մելիք-Թանգեան, Գլխավավոր խմբ.՝ Ա.Վիրաբեան. Կազմող՝ Գ.Աւագեան, Երևան, 2018:

Հոդվածներ

Հայ լեզվաբանության 11-րդ միջազգային գիտաժողով նյութեր, 2017 (թեզիսներ)

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով