Երիցվանք-Արծվանիկ վանական համալիրը և բնակավայրը

Տպագրված է՝ Էջմիածին։ Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, 2023, հատոր Ձ // https://arar.sci.am/dlibra/publication/389937, Էջում տեղ գտած բոլոր նկարները տրամադրեց Արմինե…

Read More

Լավ է ուշ, քան երբեք․․․ կամ՝ իմ մի մոլորության հետքերով․ Գրիշա Սմբատյան

Նամակ Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնին Մեր նորագույն պատմության ամենահայտնի դեմքերից մեկը՝ Ղարաքիլիսայի հերոս հրետանավոր, Առաջին Հայկական հրաձգային բրիգադի 4-րդ լեռնային մարտկոցի հրամանատար, շտաբս կապիտան…

Read More
Categories Հիմնական

Լաչին տեղանվան ստուգաբանությունը (տեսակետ)

Նախաբան             Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհի գավառներից մեկը հայոց հնագույն աշխարհագիտական-տիեզերագիտական երկասիրություն «Աշխարհացույցը» հիշատակում է Աղահեճք անվանմամբ, որը հետագայում, ավատատիրական հարաբերությունների զարգացման հետևանքով բաժանվել…

Read More
Categories Հիմնական

Երախտիքի խոսքեր

Անշուշտ, հարազատների ու ընկերների հիշողության մեջ միշտ վառ են մնալու Լաուրայի մարդկային արժանիքներն ու հմայքը: Ես ուզում եմ խոսել առավելապես Եղագնաձորի Երկրագիտական թանգարանում 1981-2016…

Read More

Պատմական Հաբանդ գավառի Ակներ բնակավայրը

Հայկական տեղանունների ուսումնասիրությունը հայագիտության կարևոր բնագավառներից մեկն է դարձել մասնավորապես վերջին շրջանում՝ կապված տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումների հետ։ Լեզվաբանության մեջ յուրահատուկ բնագավառ է հատկանունաբանությունը (օնօմոստիկա),…

Read More

Հենզել Առաքելյան․ “Բռնակոթ”

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՀԵՆԶԵԼ ԲՌՆԱԿՈԹ/ Երկրորդ լրամշակված հրատարակություն.- Եր.: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017.- 340 էջ: Այն գյուղի մասին առաջին ամբողջական հետազոտությունն է, որն ունի ոչ ﬕայն պատմաաշխարհագրական, այլ…

Read More

Արաբական ծագմամբ փոխառյալ բառերով բայերի տեսական եւ կիրառական հարցեր

Ամփոփում Օտար արմատներով կազմված բայերի ուսումնասիրության ժամանակ տարբեր հարցեր են առաջանում։ Դրանցից մեկն այն է, թե այդպիսի կազմությունները փոխառյա՞լ են, թե՞ ոչ։ Լեզվաբանական գրականության…

Read More

Խոտանանի Ավետարանը

Խոտանանի Ավետարանը   Մա­տե­նա­դա­րան 290 Ա­վե­տա­րան: 1635թ., 1640թ.: Խո­տա­նան գյուղ (ի յեր­կիրն Է­ճա­նան, ի գեաւղն, որ կո­չի Խո­տա­նան), Տիգ­րա­նա­կերտ: Գ­րիչ՝ Հով­հան­նես, ծաղ­կող՝ Ե­ղիա­զար Համ­թե­ցի…

Read More