Ներբեռնեք ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ գրքեր

  Արցախյան մշակույթի ձեռագիր վկաները նույնպես հերքում են

20-ամյա գրադարանը Բերձորում

АРЦАХ/25 февраля 2024/#3/Новости/История/Люди/

Առաքել վարդապետ Կոստանդյանց. «Արցախի պատմութիւն». «Ոմն աղջկա և պատանու հրաշքի պատմությունը Փայտակարան երկրում»

Կենտրոնի հետազոտությունները

Tournaments

Նոր գիրք․ “The historical and cultural heritage of the Nagorno-Karabakh conflict zone”

Նոր գիրք․ “Զաքար Եօլեան․ “Անցեալի յուշեր””

Խոտանանի Ավետարանը

Նոր գիրք․ “ՄԱԿՎԵՑԻ ՄԵՍՐՈՊ” (Աշոտ Սիմոնյան)