Խոտանանի Ավետարանը

Խոտանանի Ավետարանը   Մա­տե­նա­դա­րան 290 Ա­վե­տա­րան: 1635թ., 1640թ.: Խո­տա­նան գյուղ (ի յեր­կիրն Է­ճա­նան, ի գեաւղն, որ կո­չի Խո­տա­նան), Տիգ­րա­նա­կերտ: Գ­րիչ՝ Հով­հան­նես, ծաղ­կող՝ Ե­ղիա­զար Համ­թե­ցի…

Read More

Գեղվաձոր գավառի Կիցք բնակավայրը՝ գրչության կենտրոն (Կապան)

Գեղվաձորի տարածաշրջանը ենթարկված չէ համապարփակ ուսումնասիրության, երկրագիտական, ճանաչողական և մասնակիորեն կատարված այլ հրապարակումներում հանդիպում են սակավ տեղեկություններ[1]: Ցավոք, մեր օրերում Գեղվաձորը ներկայանում է  ավերակ…

Read More

Եղենգն-Եղեգ. «յայլաղի» վերածված գրչության օջախը

....զլ­ծա­կի­ցն­ իմ, ­զուս­տրն­ եւ զ­դուս­տրն ­մեր՝  զ­փո­խե­ա­լն Ք­րիս­տոս, յիշ­ման­ ար­ժան­ առ­նէք... ­Տէր, հա­տուս­ցէ ­փո­խա­րէ­նս ­նո­ցա... Մինաս քհն. Եղինգեացի[1]

Read More

Ծղուկ, Այլախ, Աղահեճ, Հաբանդ, Բաղք, Քաշունիք, Ձորք, Կովսական գավառների XIII դ. քարտեզը՝ ծանուցումներով

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ՝ ԾՂՈՒԿ, ԱՅԼԱԽ, ԱՂԱՀԵՃ, ՀԱԲԱՆԴ, ԲԱՂՔ, ՔԱՇՈՒՆԻՔ, ՁՈՐՔ, ԿՈՎՍԱԿԱՆ ԳԱՎԱՌՆԵՐԻ XIII դ. ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ Քարտեզներում մյուս գավառներից բացի պատկերված են նաև XIII դարի Սյունյաց աշխարհի…

Read More