Year: 2023

Վահան Խորենի                          Արշակ Շիրինյան Ար­շակ Շի­րի­նյանը Զան­գե­զու­րի Շին­հայր գյու­ղա­ցի է: Նա Շուշվա Թե­մա­կան դպրոցն ավար­տե­լուց հե­տո, իր...
1962թ. Օգոստոսի 30-ին Բեռլինում իր մահկանացուն կնքեց Վ. Խանզադյանը, ուր գնացել էր բժշկվելու սրտի հիվանդությունից: Վանո Խանզադյանը...
Դավիթ Առաքելի Խուրշուդյան/1880-1922/, 42 տարեկան, գորիսեցի: Ուներ միջնակարգ կրթություն և կյանքի մեծ փորձ: ՀՅԴ Զանգեզուրի կազմակերպության հիմնադիրներից...
(Հատվածներ Զ.Եօլեան, «Անցեալի յուշեր» գրքից) 2. Զաքար Խաչատուրի Տեր-Դավթյան, 43 տարեկան/1877-1920/, գորիսեցի, միջնակարգ կրթության տեր: Երկար տարիներ ապրել...
Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնում (ՍՀՀԿ) լույս է տեսել «Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտու պատմամշակութային ժառանգությունը» անգլերեն գիրքը (The...
1.ՀՅԴ ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՉԸ  ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՀԱՅ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ 28-ին հուլիսի, 1920թ․ Արշակ Շիրինյան Զանգեզուրի ժողովուրդ, սթափվի՛ր և...
Translate »