Արշակ Շիրինյան․ սգի պահին՝ պայքարի մասին

Արշակ Շիրինյան․ սգի պահին՝ պայքարի մասին 1918-1921թթ. Զանգեզուրի հերոսամարտը հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ամենափառապանծ էջերից է: Հերոսական այդ պայքարի կազմակերպման գործում բավականին լուրջ դերակատարություն…

Read More

Շարունակվող պատմութուն․ Մենք չենք մեռնում․ Զանգեզուրի ինքնապաշտպանութիւնը

Հատված Զ․ Յոլյանի “Անցյալի հուշեր” գրքից, կազմողներ՝ Ա․ Սիմոնյան, Ա․ Ազիզյան (անտիպ) Զան­գե­զու­րի պատ­մու­թեան ող­բեր­գա­կան շրջա­նում, 1917 թւա­կա­նից, ժո­ղո­վուր­դը թողն­ւած էր իր ճա­կա­տագ­րին: Ռու­սա­կան…

Read More

Արաբական ծագմամբ փոխառյալ բառերով բայերի տեսական եւ կիրառական հարցեր

Ամփոփում Օտար արմատներով կազմված բայերի ուսումնասիրության ժամանակ տարբեր հարցեր են առաջանում։ Դրանցից մեկն այն է, թե այդպիսի կազմությունները փոխառյա՞լ են, թե՞ ոչ։ Լեզվաբանական գրականության…

Read More

Խոտանանի Ավետարանը

Խոտանանի Ավետարանը   Մա­տե­նա­դա­րան 290 Ա­վե­տա­րան: 1635թ., 1640թ.: Խո­տա­նան գյուղ (ի յեր­կիրն Է­ճա­նան, ի գեաւղն, որ կո­չի Խո­տա­նան), Տիգ­րա­նա­կերտ: Գ­րիչ՝ Հով­հան­նես, ծաղ­կող՝ Ե­ղիա­զար Համ­թե­ցի…

Read More