Day: 29.03.2017

Զան­գե­զու­րի սահ­մա­նա­մերձ շրջան­նե­րում Հայոց ազատա­մարտի նշանավոր ռազմիկ Սեբաստացի Մուրադի գլխավորած զանգեզուրյան մարտական ուժերի հուժ­կու հար­ված­նե­րի հար­կա­դրան­քով թուրք...
Translate »