Համլետ Գևորգյան

Սկիզբը՝ այստեղ Մաս II Հայտ­նի է, որ այդ ժա­­­մա­­­նա­­­կա­­­հատ­­վա­­­ծում Զանգեզուրի թուր­­քե­­­րով բնա­­­կեց­­ված ա­­­մե­­­նա­­­խիտ տա­­­րած­­քը Շուռ­­նուխ, Մազ­­րա, Նավ­­լու,...
Մաս I Հա­յաս­տա­նի Հան­­րա­­պե­­տու­­թյան պաշտ­պա­­նու­­թյան ամ­­րապնդման ու զար­­գաց­­ման հա­մար հան­րա­պե­տու­թյան սահ­ման­նե­րի ըն­դար­ձակ­ման խնդի­րը ի սկզբա­նե ու­նե­ցել է...
Հայաստանի ­երի­տա­սարդ հան­րա­պե­տու­թյու­նը գեր­մարդ­կա­յին ջան­քեր էր գոր­ծա­դրում երկ­րի պաշտ­պա­նու­թյան ամ­րապնդման ու զար­գաց­ման ուղ­ղու­թյամբ: Ար­դեն նկատ­վել էին լուրջ...
Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո, հարավային Կովկասում հաստատվում է հաղթող՝ Անտատի տերությունների առաքելությունը: Հա­­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պե­­­տու­­թյու­­­նը թե­­­պետ հա­­­մար­­վում էր...
Զան­գե­զու­րի սահ­մա­նա­մերձ շրջան­նե­րում Հայոց ազատա­մարտի նշանավոր ռազմիկ Սեբաստացի Մուրադի գլխավորած զանգեզուրյան մարտական ուժերի հուժ­կու հար­ված­նե­րի հար­կա­դրան­քով թուրք...
Translate »