Հարգարժա՛ն սյունեցիներ

«Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնը» ս.թ. հունիսի 30-ին ժամը 12-ին Գորիսի պետական համալսարանում կազմակերպում է գիտաժողով` «Սյունիքի հոգևոր-մշակութային ժառանգությունը» խորագրով: Ակնկալում ենք Ձեր մասնակցությունը: Գիտաժողովի…

Read More

Տաթևի մեծ անապատ

Մուտք: Հայ ճարտարապետության արժեքավոր կոթողներից  է Տաթևի մեծ անապատի համալիրը: Այն համարվում է ուշ միջնադարի կառույց: Նոր ժամանակներում նրա նկատմամբ ունեցած ուշադրության պակասը գալիս…

Read More

Եփրեմ Ա Ձորագեղցի կաթողիկոսի այցը Բռնակոթ

Բռնակոթը գտնվում է Սիսիանից 7 կմ արեւմուտք: Այն Սյունիքի նշանավոր մելիքական կենտրոններից էր: Գյուղը հանրահայտ է ինչպես իր հուարձաններով, եկեղեցիով, պատմությամբ, այլեւ իր նշանավոր…

Read More

Գորիսի թատրոնի սկզբնավորման պատմությունից (XIXդարակես-XX դարասկիզբ)

1870 թ. հիմնադրված գա­վա­ռա­կենտ­րոն Գո­րի­սը XIX դա­րի 80-ա­կան թվա­կան­նե­րին հա­ջոր­դած տա­րի­նե­րին ապ­րում էր սո­ցիալ-տնտե­սա­կան և կրթա-մշակութային աշ­խույժ կյան­քով:  Գո­րի­սի հա­սա­րա­կա­կան կյան­քում զգա­լի տե­ղա­շար­ժ ­կա­տար­վեց…

Read More

«Շոր ջուր» աղբյուրի հայտնաբերման պատմությունից

Շորին ձորի շարունակությունն է կազմում Ծակերի ձորը, որ գտնվում է ներկայիս Ըղջիյազու տարածքում: Ըղջիյազի բառը առաջացել է աղու-ջուր-յազ բառերից: Շոր ջուրը սկիզբ է առնում…

Read More