Մայիսի 22, 2018

Առաքել վարդապետ Կոստանդյանց. «Արցախի պատմութիւն». «Մեր Եսայի նախարարի քաջությունը…»

Սկիզբը այս էջում ՄԵՐ ԵՍԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՔԱՋՈՒԹՅՈՒՆԸ   Երբ հարկապահանջները կենտրոնացրին արքունի հարկ...

Արցախ-Սյունիք տարածաշրջանի համանուն բնակավայրերի առնչությունները

Լուսինե Մարգարյան Արցախի  Հանրապետություն Արցախի  պետական համալսարան     Համահայկական իրականությունո...

Առաքել վարդապետ Կոստանդյանց. «Արցախի պատմութիւն». «Լենկթեմուրի պատմությունը…»

Սկիզբը այս էջում ԼԵՆԿԹԵՄՈՒՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ1   Մեր Հաբանդ գավառում Լենկթեմուրի մասին բազմատեսակ վ...

Առաքել վարդապետ Կոստանդյանց. «Արցախի պատմութիւն». «Ոմն աղքատ ինչպես մեծատուն դարձավ հրաշքով»…

Սկիզբը այս էջում Գրված է 1858-1868թթ. Գտիչ վանքում Առաքել վարդապետի հեղինակությամբ՝ «Արցախի պատմութի...

Մորիս Խաչենց. Երկու ճանապարհ

Ընթերցողին ենք ներկայացնում Մորիս Խաչենցի ԵՐԿՈՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀ վեպը: Սա հեղինակի երրերդ ստեղծագործությունն...

Ցորի [Ցուրա] բերդի պատմության և նրա տեղաբնիկների գաղթականության մասին

Սկիզբը այս էջում ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ, ՁԵՌԱԳԻՐ 7822 Գրված է 1858-1868թթ. Գտիչ վանքում Առաքել վարդապետի հեղինա...

Աշխարհագրություն

Զանազան