Խծաբերդի խոսվածքը (քերականություն)

Քերականական կարգերը, ձևերը հակիրճ բնութագրելիս հարմար է դյուրին դարձնելու համար գործածել խոսվածքի բառեր ու նախադասություններ՝ պահպանելով բարբառների գրության կանոնները: Հոլովում Հոգնակի մասնիկներ՝ էր —…

Read More

Հնդեվրոպական շերտի բառերը Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարում

(«Տարածական հարաբերություններ՝ տեղ, ձև, չափ» թեմատիկ խմբի մի քանի բառերի շուրջ)   Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարի քննությունը շարունակում է մնալ արդիական ոչ միայն պատմահամեմատական և…

Read More