Ավանդազրույց

Գրիշա Մանուչարյան Տիգրան Գրիգորյան Սյունյաց աշխարհին տագնապն էր պատել՝ Հարավից խուժած խորշակի ահից. Պարսկական զորքը հասել էր...
Translate »