Սերգեյ Հախվերդյան

Սերգեյ Հախվերդյան Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների ավագ գիտաշխատող   Մխիթարյան միաբանության գործունեությունը հայոց մշակույթի պատմության...
Ս. Հախվերդյան Հալիձորի Հարանց Մեծ անապատի գործունեության հետևանքով XVII դարում գրչության կենտրոններ են ձևավորվում...
  Սերգեյ Հախվերդյան Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող, Գորիսի պետական համալսարանի պատմաիրավագիտության ամբիոնի...
Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող, ԳՊՀ-ի պատմաիրավագիտության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Ս. Գ. ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ...
Սերգեյ Հախվերդյան Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների ավագ գիտաշխատող Գորիսի պետական համալսարանի դասախոս, դոցենտ   «Հայաստանի...
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial