Year: 2023

Հայկական լեռնաշխարհի տարբեր վայրերում պահպանված բազում պատմաճարտարապետական հուշարձանների շարքում են նաև այսպես կոչված մեգալիթյան մշակույթի աշտարակներ՝ կառուցված...
Մուտք Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքում առկա են բառեր, որոնք բնորոշ են միայն այս տարածաշրջանին ածանցական տարբեր յուրահատկությունների շնորհիվ:...
2022թ․ դեկտեմբերին լուծարվել է ԱՀ Քաշաթաղի շրջանի “Մերան” պաշտոնաթերթը (գլխավոր խմբագիր՝ Զոհրաբ Ըռքոյան)։ Այն այլևս չի ֆինանսավորվում։...
Translate »