Month: Դեկտեմբերի 2023

Նախաբան             Մեծ Հայքի Սյունիք աշխարհի գավառներից մեկը հայոց հնագույն աշխարհագիտական-տիեզերագիտական երկասիրություն «Աշխարհացույցը» հիշատակում է Աղահեճք անվանմամբ,...
Մահևանյան տոհմի վերաբերյալ մեր տեղեկությունները սուղ են: Պատմական աղբյուրներում նրանք հայտնի են Ջուրջանց[1] կամ Մահևանյան[2] տոհմանունով: Ստ....
Translate »