Day: 30.12.2023

Վահան Խորենի                          Արշակ Շիրինյան Ար­շակ Շի­րի­նյանը Զան­գե­զու­րի Շին­հայր գյու­ղա­ցի է: Նա Շուշվա Թե­մա­կան դպրոցն ավար­տե­լուց հե­տո, իր...
Translate »