Նոր գիրք․ “Զաքար Եօլեան․ “Անցեալի յուշեր””

Կազմողներ՝ Աշոտ Սիմոնեան, Աղասի Ազիզեան Գրախօս՝ Պատմական գիտութիւնների դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Յակոբեան Երեւան, 2023, 597 էջ Երկու խոսք Հայ ազգային-ազատագրական պայքարի և Հայաստանի Առաջին…

Read More