Գրախոսություն․ Թ․ ԹՈՐԱՆԵԱՆ․ Գ․ ՍՄԲԱՏԵԱՆԻ «ԴԱՐՁ Ի ՇՐՋԱՆՍ ԻՒՐ․․․»

Ահա 291 էջերու վրայ տարածուող գիրք մը, որ եթէ իր վերնագիրով կը ներկայացնէ երկու ընտանիքի պատմութիւնը անոնց տոհմի հետքերով, բաց իրականութեան մէջ, բազմահարյուր հայերու…

Read More