Սյունի իշխանական տունը 6-7-րդ դարերում

Սյունիքի և Սյունի իշխանական տան 6-7-րդ դարերի պատմության վերաբերյալ աղբյուրագիտական տեղեկությունները սակավ են: Այդ ժամանակաշրջանի պատմական գլխավոր աղբյուրը համարվում է 13-րդ դարի պատմիչ Ստեփաննոս…

Read More