Categories ՍՀՀԿ

Գնահատվել են իրենց գործունեության համար

Արդեն երկրորդ տարին է՝ հայ մտավորականության ներկայացուցիչները հրավիրվում են Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարան եւ պարգեւատրվում գիտության, գրականության, լեզվաբանության, պատմության, հայագիտության, նկարչության եւ արվեստի ոլորտում մեծ…

Read More

Հայագիտություն. Սյունիք, Գիտական նյութերի ժողովածու, 2016, թիվ 1,

Ժողովածուի նյութերի ցանկը (Ներբեռնել) Լեզվաբանություն 1. Հայերեն ճանդարի <<Սոսի>> բառը – Հրաչ Մարտիրոսյան (Վիեննա) 2. Սյունիք-Արցախ բարբառների ստուգաբանություն – Հրաչ Մարտիրոսյան (Վիեննա) 3. Զանգեզուր…

Read More

Մեզնից էլ բան չմնաց․․․

Մեզնից էլ բան չմնաց․․․ Դարձանք հուսավառ ամբոխական Հետո ցեխամարտիկ, Լեգենդամոռաց ու թիթեռավարք, Հետո պարտված գոյապաշտ, Վախկոտ անձնապաշտ, Անուղղելի օտարահույս, Լալահառաչ պատժապարտ, Օտարված հայրենատեր, Անկռիվ…

Read More

Արցախի ոչ նյութական ժառանգությունը․ Մեհտիշենի բարբառը

ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, «Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ» գիտաժողովի նյութեր, 2022, 270-287

Read More

Կրկնավոր բարդությունների կազմման եղանակները Սյունիք-Արցախի բարբառային տարածքում

Հրապարակվել է «Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում, 2022, ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Read More

Գորիսի բարբառը հայերենի բարբառների համատեքստում

Հրապարակվել է «Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում, 2022, ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Read More

Բարբառագիտական մի քանի եզրույթների և ըմբռնումների շուրջ

Տպագրված ՝ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 100 - ԱՄՅԱԿԻՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, 2022, էջ 186-195

Read More