Աստված կերտել է, Հայը լրացրել կիսատը. Կաչաղակաբերդ

«Ես՝ Հասան՝ որդի Վախթանգա, տէր Հաթերո ևՀանդաբերդո, Խաչինաբերդո և Հաւախաղացին,կացի յավագութեան ամս Խ(40)շատ պատերազմավ և յաղթեցի թշնամեաց իմոց…»(«Դիվան հայ վիմագրության. Պրակ 5, Երևան 1982թ.»)…

Read More