Month: Օգոստոսի 2019

[testimonial image=”http://www.sarc.am/wp-content/uploads/2019/08/69107839_2576842002348097_5280537036300746752_n.jpg” name=”Պատմական Սյունիք” title=”Աղավնո-Միրիկ” background=”#ff660d” color=”#” border=”#277d00″ img_border=”#” name_color=”#” title_color=”#”]Սա Հայաստանն է և...
Հրաչ Մարտիրոսյան  Աղբյուրը՝ Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան: Միջազգային գիտաժողովի...
«Ես՝ Հասան՝ որդի Վախթանգա, տէր Հաթերո ևՀանդաբերդո, Խաչինաբերդո և Հաւախաղացին,կացի յավագութեան ամս Խ(40)շատ պատերազմավ...
Հայաստանի ­երի­տա­սարդ հան­րա­պե­տու­թյու­նը գեր­մարդ­կա­յին ջան­քեր էր գոր­ծա­դրում երկ­րի պաշտ­պա­նու­թյան ամ­րապնդման ու զար­գաց­ման ուղ­ղու­թյամբ: Ար­դեն...
Մ. Քումունց [testimonial image=”http://www.sarc.am/wp-content/uploads/2019/08/NAREKACI.png” name=”ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ” title=”http://www.grigornarekatsi.am” background=”#” color=”#” border=”#” img_border=”#” name_color=”#”...
Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո, հարավային Կովկասում հաստատվում է հաղթող՝ Անտատի տերությունների առաքելությունը: Հա­­­յաս­­տա­­­նի Հան­­րա­­­պե­­­տու­­թյու­­­նը...