Day: 08.12.2016

 ԳԱՅԱՆԵ ՇԱԲՈՒՆՑ Գորիսի պետական համալսաարանի պատմության ամբիոնի վարիչ   Ոչ ինչ ընդհատ յարանց՝ մեծոգիք և վեհազունք հանդիսանան ի...
Translate »