Month: Դեկտեմբերի 2016

ԳԱՅԱՆԵ ՇԱԲՈՒՆՑ ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ ԻՇԽԱՆՈՒՀԻ,  ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ Ա, ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ Բ ԹԱԳՈՒՀԻՆԵՐԸ Սյունյաց նշանավոր կանանցից իրենց նվիրատվական և շինարարական գործունեությամբ աչքի են ընկել ...
 ԳԱՅԱՆԵ ՇԱԲՈՒՆՑ Գորիսի պետական համալսաարանի պատմության ամբիոնի վարիչ   Ոչ ինչ ընդհատ յարանց՝ մեծոգիք և վեհազունք հանդիսանան ի...
Պատմական Սյունիքը Հայկական լեռնաշխարհի այն հնավայրերից է, որ հարուստ է հնագիտական հուշարձաններով, պատմական դերով ու նշանակությամբ, ազգագրական...
Translate »