Պղնձի ժայռի ավանդազրույցները. Վերիշեն

Վերիշեն գյուղի արևելյան լանջին է գտնվում Պղնձի ժայռը, որ ոչ միայն գեղեցիկ է իր դիրքով ու բարձրությամբ, այլև յուրահատուկ իր գույնով՝ պղնձագույն: Ըստ ավանդության՝…

Read More

Աստված կերտել է, Հայը լրացրել կիսատը. Կաչաղակաբերդ

«Ես՝ Հասան՝ որդի Վախթանգա, տէր Հաթերո ևՀանդաբերդո, Խաչինաբերդո և Հաւախաղացին,կացի յավագութեան ամս Խ(40)շատ պատերազմավ և յաղթեցի թշնամեաց իմոց…»(«Դիվան հայ վիմագրության. Պրակ 5, Երևան 1982թ.»)…

Read More

Քարոտանի ամրոցը՝ Որոտան և Հակարի գետերի ջրբաժան բլրի վրա

Պատմական Սյունիքի հավարարևելյան մասում՝ Կովսական-Բարգուշատ գավառների սահմանի մոտ (այժմ Արցախի Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևում) մի քանի կմ երկարությամբ ձգվում է Որոտան և Հակարի գետերի…

Read More