Categories Զանազան

Հերոստրատեսի փառքը

Ք.ա. IV դարում հունական Եփոսոսում ապրում էր մի կոշկակար՝ Հերոստրատես (Ἡρόστρατος ) անունով: Նա հավերժ փառք ձեռք բերելու մոլուցքով էր տարված: Եվ քանի որ…

Read More