Բղեն գավառը և Բղենի Սյունիները

Բղենը պատմական Սյունիքի քիչ հայտնի գավառներից էր, որի վերաբերյալ հատուկենտ տեղեկություններ է հաղորդում  Ստ. Օրբելյանը: Բղեն գավառը չի հիշատակվում ըստ «Աշխարհացոյցի» Սյունյաց աշխարհի 12…

Read More