Տանձավեր. մատենագրական տեղեկություններ, խոսվածքը, պատմահնագիտական հուշարձաններ

(Սեղմագիր) Համառոտ ակնարկ Մերօրյա հայկական լքվող, բայց տուրիզմի համար կարևոր նշանակություն ունեցող գյուղերի շարքում է Տանձավերը: Այն գտնվում է Սյունիքի մարզի Կապանի շրջանում՝ Քաշունի…

Read More