Սերգեյ Հախվերդյան

Հայոց հնագույն պետականությունների հետ հայկական արևելյան ծայրամասային նահանգների առնչության մասին պատմական աղբյուրներն ու տեղեկությունները...
Հախվերդյան, Ս., Քումունց, Մ. (2006) Ստ. Օրբելյանի հիշատակած մի քանի տեղանունների ստուգաբանության և տեղադրության հարցեր. Լեզու և լեզվաբանություն...
Սերգեյ Հախվերդյան Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների ավագ գիտաշխատող   Մխիթարյան միաբանության գործունեությունը հայոց մշակույթի պատմության...