Հրապարակումներ

Մհեր Ս. Քումունց Հոդվածը տպագրված է «ԴՊՐԱՏՈՒՆ» հասարակական գիտությունների հանդեսում, 2019-2 (8) Սյունիք —...
[lightbox thumb=”http://www.sarc.am/wp-content/uploads/2019/08/DSCN0006.jpg”][/lightbox] [testimonial image=”http://www.sarc.am/wp-content/uploads/2019/08/DSCN0006.jpg” name=”Կաչաղակաբերդ” title=”Արցախ” background=”#eb6c02″ color=”#” border=”#0512de” img_border=”#” name_color=”#” title_color=”#”]«Ես՝ Հասան՝ որդի...
Մ. Քումունց (Սեղմագիր) Համառոտ ակնարկ Մերօրյա հայկական լքվող, բայց տուրիզմի համար կարևոր նշանակություն ունեցող...
Հայաստանի ­երի­տա­սարդ հան­րա­պե­տու­թյու­նը գեր­մարդ­կա­յին ջան­քեր էր գոր­ծա­դրում երկ­րի պաշտ­պա­նու­թյան ամ­րապնդման ու զար­գաց­ման ուղ­ղու­թյամբ: Ար­դեն...
Մ.Ս. Քումունց Տպագրված է՝ ԴՊՐԱՏՈՒՆ Հասարակական գիտությունների հանդեսում Անգյա̈լ բառը բարբառագիտական աշխատություններում նշվում է...

Pin It on Pinterest