Ձաւար|| հաճար || կորկոտ բառերի հնդեվրոպական աղերսները՝ ըստ բարբառային տվյալների

Մ. Քումունց Վկայակոչումներ Ձավար բառը վկայվում է ՆՀԲ-ում «խոշոր աղացած, խաշած ցորեն, հաճար կամ գարի»[1]: ԱԲ-ն միասին է դնում ձաւար և բլղուր բառերը[2]: «Գիրք…

Read More

Վո̈ւլո̈ւկ. բառի ծագումը, բույսի նկարագիրը

Վո̈ւլո̈ւկ բառի ծագումը Ավէլ+ ո̈ւկ||վո̈ւլ+ո̈ւկ բառից հայերենի մյուս բարբառների պես Սյունիք-Արցախն ունի մի քանի տարբերակներ՝ իվո̈ւլո̈ւկ, վո̈ւլո̈ւկ, ո̈ւվո̈ւլո̈ւկ, ըվո̈ւլո̈ւկ, հիվո̈ւլո̈ւկ, և գրաբարի համեմատությամբ, որ հիմնականում ունեն…

Read More

Տյաք. պատմաազգագրական, լեզվաբանական տեղեկություններ

Մ. Քումունց Պատմաազգրագրական տեղեկություններ (սեղմագիր) Տյաքը գտնվում է Հարդրութ քաղաքի հարևանությամբ՝ մոտ 1-2 կմ արևմուտք՝ սարի փեշին՝ անտառի խորքում: Այն եզակի գյուղերից է, ուր…

Read More