Պատմական Հաբանդ գավառի Ակներ բնակավայրը

Հայկական տեղանունների ուսումնասիրությունը հայագիտության կարևոր բնագավառներից մեկն է դարձել մասնավորապես վերջին շրջանում՝ կապված տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումների հետ։ Լեզվաբանության մեջ յուրահատուկ բնագավառ է հատկանունաբանությունը (օնօմոստիկա),…

Read More

Հայագիտություն. Սյունիք, Գիտական նյութերի ժողովածու, 2016, թիվ 1,

Ժողովածուի նյութերի ցանկը (Ներբեռնել) Լեզվաբանություն 1. Հայերեն ճանդարի <<Սոսի>> բառը – Հրաչ Մարտիրոսյան (Վիեննա) 2. Սյունիք-Արցախ բարբառների ստուգաբանություն – Հրաչ Մարտիրոսյան (Վիեննա) 3. Զանգեզուր…

Read More

Արցախի ոչ նյութական ժառանգությունը․ Մեհտիշենի բարբառը

ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, «Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ» գիտաժողովի նյութեր, 2022, 270-287

Read More

Բարբառագիտական մի քանի եզրույթների և ըմբռնումների շուրջ

Տպագրված ՝ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 100 - ԱՄՅԱԿԻՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, 2022, էջ 186-195

Read More

Գիտաժողով․ «Հայրենազրկման և գոյաբանական պայքարի գաղափարն արևմտահայ գրականության մեջ»

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Նոյեմբերի 16-ին, ժամը 10։00-ին Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանի Արևմտահայերենի, հայագիտության գիտահետազոտական Լուտովիկա և Յակոբ Այնթապլեան կենտրոնում տեղի կունենա գիտաժողով՝ «Հայրենազրկման և գոյաբանական պայքարի…

Read More

Գիտաժողովի հրավեր․ “Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ”

01/06/2022       Հարգելի՛ բարեկամներ,       ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով…

Read More

Թուրքիան և Հարավային Կովկասը. աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունները XIX դարում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ Երևան, 2021 թ. նոյեմբերի 18–21 ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտը 2021 թ. նոյեմբերի 18-21-ին անցկացնելու է «Թուրքիան և Հարավային Կովկասը. աշխարհաքաղաքական…

Read More

Հնդեվրոպական շերտի բառերը Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարում

(«Տարածական հարաբերություններ՝ տեղ, ձև, չափ» թեմատիկ խմբի մի քանի բառերի շուրջ)   Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարի քննությունը շարունակում է մնալ արդիական ոչ միայն պատմահամեմատական և…

Read More