Բաղք

Բ.գ.թ., դոցենտ Մ. Քումունց Աղբյուրը՝ «Էջմիածին» հանդես Ընդհանուր տեղեկություններ և տեղանվան տարբերակներ  Շուռնուխ գյուղը...
Մ․ Քումունց Բ․գ․թ․, դոցենտ Մուտք։ Պատմական Սյունիքի Հաբանդ և Բաղք գավառների սահմանագլխին է գտնվում...

Pin It on Pinterest