Աշխարհագրություն

Էյվազլար բնակավայրը հայկական անվանում չի ունեցել, որովհետև այն պատմական Դողարի մեջ է ընդգրկվել (Տաթևին հարկատու՝ 6 միավոր,...
Ա. Ծղուկ գաւառ Նորիք` 12: Խանք` 12: Ցուր` 6: Ծաղկա` 12: Խովիտ` 8: Մեղթի` 12: Հարժիք` 10: Լծէն` 6: Բերդկաներեչի` 6: Որոտն` 10: Տաթեւ` 10: Ոպնի` 6: Ծացարդ` 10: Երեմք` 6: Տաշու` 5: Մոգոյք` 10: Արիտ` 6: Լոր` 12: Արծիւ` 6: Մշկաձոր` 6: Խոտուք` 8: Սապատաձոր` 8: Ախնէն` 8: Փոքր Ոյծ` 8: Բերդն` 10: Տորունիք` 10: Երեծ` 6: Տխունիք` 12: Ըղուերծ` 10: Թործողու` 6: Մրուց` 8: Գրուակ` 6:...
Ծանոթագրություն. Ս­յու­նիք, Ար­ցախ, Վաս­պու­րա­կան և Փայ­տա­կա­րան նա­հանգ­նե­րի մի­ջա­կայ­քում ծվա­րած հա­յոց կորս­ված Ս­ևա­սա­րին (­Ղա­րա­դաղ) նվիր­ված սույն աշ­խա­տութ­յու­նը ա­ռա­ջինն է,...
Արցախի Հանրապետության ամենամեծ գետն է Թարթառը (Տրտու)։ Այն սկիզբ է առնում Սևանա լճի արևելյան ափերի լեռներից ու...
Translate »