Աշոտ Սիմոնյան

1.ՀՅԴ ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՉԸ  ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՀԱՅ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ 28-ին հուլիսի, 1920թ․ Արշակ Շիրինյան Զանգեզուրի ժողովուրդ, սթափվի՛ր և...
Կազմողներ՝ Աշոտ Սիմոնեան, Աղասի Ազիզեան Գրախօս՝ Պատմական գիտութիւնների դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Յակոբեան Երեւան, 2023, 597 էջ Երկու...
Հատված Զ․ Յոլյանի “Անցյալի հուշեր” գրքից, կազմողներ՝ Ա․ Սիմոնյան, Ա․ Ազիզյան (անտիպ) Զան­գե­զու­րի պատ­մու­թեան ող­բեր­գա­կան շրջա­նում, 1917...
Գիր­քը ներ­կա­յաց­նում է կյան­քի գրե­թե կե­սը՝ մոտ ե­րեք տաս­նամ­յա­կը հա­յ­ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին անմ­նա­ցորդ նվի­րա­բե­րած մեր խո­նարհ հե­րոս­նե­րից...
[Պաշտոնական գրություններ և մամուլի անդրադարձներ] 1.ՀՀ ՆԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Այսուհետև Դարալագյազը, Շարուրը և Նախիջևանի գավառի Շահթաղտի գավառակը...
1. Ըստ ՔԱՋԲԵՐՈՒՆՈՒ «Ճանապարհորդական նկատողությունների» Նահատակի մատուռից հինգ քայլ դեպի հյուսիս, դեպի գմբեթավոր եկեղեցին [ենթադրաբար՝ կամ Ս.Նշան,...
Աշոտ Սիմոնյանի «Զանգեզուրի գոյամարտի հերոս Խաչատուր Մալինցյան» գիրքը ներկայացնում է Զանգեզուրի 1918–1920 թթ. ինքնապաշտպանության կազմակերպիչներից ու հրամանատարներից...
Translate »