Month: Ապրիլի 2024

Աշունը գյուղի վրա տարածվում էր վերջին հովեկների հեռանալուց հետո, երբ գյուղը մեկեն լռում էր, ափսոսում գնացողներին, խաղաղվում...
Translate »