Եղիցի լույսով հայրենապատում

Երբ արևելքի ճաճանչներից օծվում էր աշխարհ հազար անգամ մուտք գործած հոգևորը, Նեմրութի` չոքատեղ դարձած, անաղարտ փեշերում հորդում էր արիացոց խոյերի կամ բուխախները գետնին հասնող…

Read More

Կովսական-Քաշունիքի Սյունիները

Կովսականը պատմական Սյունիքի գավառներից էր: Կոչվել է նաև Կուսական, Կոսական և Գրհամ` համանուն գլխավոր բերդի անունով[1]: Ստ. Օրբելյանը այն նշում է որպես Սյունիքի 8-րդ…

Read More
Categories Գլխավոր

Առաքել վարդապետ Կոստանդյանց. «Արցախի պատմութիւն». «Մի մարդու և նրա որդիների նորահրաշ մահվան մասին»

Սկիզբը այս էջում Հաբանդի նահանգում, այսինքն՝ Վարանդում (չկամեցանք պատմության մեջ անցկացնել մարդու և նրա բնակության անունը, որովհետև ծանրագույն կերևար ազգականների աչքում, ուստի հեռացրի սրանից):…

Read More

Սննդանուն պարունակող դարձվածքները Գորիսի /Սյունիք-Արցախ/ բարբառում

Մարթա Մարտունի Զաքարյան Գորիսի պետական համալսարան, Հումանիտար և հասարակագիտականմասնագիտությունների ֆակուլտետ,  հայոց լեզվի և գրականության բաժին, մագիստրատուրա, առաջին կուրս /գիտ.ղեկ.՝ Մ. Քումունց/ Դարձվածքները ժողովրդի հոգևոր մշակույթի շտեմարանն են,…

Read More

Առաքել վարդապետ Կոստանդյանց. «Արցախի պատմութիւն». «Աղամահմադի երկրորդ գալստյան և նրա սպանության մասին»

Սկիզբը այս էջում ԱՂԱՄԱՄԱԴԽԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Երբ զարմացական Իբրահիմ խանի համբավը տարածվեց ամբողջ երկրում, թե Աղվանից երկիրը սարսում-դողում է նրա առաջ.…

Read More