Առաքել վարդապետ Կոստանդյանց. «Արցախի պատմութիւն». «Քրիստոսին ուրացող ոմն Բարսեղի պատմությունը…»

Սկիզբը այս էջում ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ՈՒՐԱՑՈՂ ՈՄՆ ԲԱՐՍԵՂԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՈՐԻՑ ԴԱՐՁՈՒՄԸ ՆՈՒՅՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԱՎԱՏԻՆ [Առաքել վարդապետը] նշում է, որ ժամանակին ինքը շրջագայել է Դիզակի նահանգում…

Read More