Month: Հունիսի 2017

Քաշաթաղի շրջվարչակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի ու Շուշիի քաղաքային մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի համագործակցության շրջանակում հունիսի...
Ար­դի հա­յե­րե­նի բար­բառ­նե­րի խորն ու բազ­մա­կող­մա­նի ու­սում­նա­սի­րու­թյու­նը մեծ նշա­նա­կու­թյուն ու­նի հա­յա­գի­տութ­յան հա­մար: Դա կար­ևոր է հատ­կա­պես լեզ­վի...
19-րդ դարի հայ նշանավոր վիպասան, հրապարակախոս և ազգային-հասարակական գործիչ Րաֆֆին մշտասևեռուն ուշադրությամբ հետևում էր Հայկական հարցի շուրջ...
Գորիսի պետական համալսարանի դասախոս Ժիրայր Միրումյանը դասավանդում է Հին Արևելքի, Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի պատմություն առարկաները։ Հայոց...
Translate »