Month: Ապրիլի 2017

Ջերմուկ քաղաքի գրադարանի տնօրեն ԶԵՄՖԻՐԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ հուշը Գորհայք /Բազարչայ/ գյուղի ավանդական անցյալից Ոչ շատ...
Արևմտահայերի ցեղասպանությունը սկսվել էր դեռևս աբդուլհամիդյան վարչակարգի կողմից: «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցությունը ժառանգեց այդ...
Բ․գ․թ․, դոցենտ Մ․ Քումունց /Համակողմանի վերլուծական քննություն/ Տեղանունների ստուգաբանու­թյունը միշտ էլ կարևորվում է ոչ...
Կր­թա­կան գոր­ծի սկիզ­բը. հոգ­ևո­րա­կա­նութ­յան դե­րը 1828 թ. Արևելյան Հայաստանի Ռու­սաս­տա­նին միա­ցու­մով զար­գա­ցում ապ­րե­ցին հայ...