Month: Փետրվարի 2017

Մ. Քումունց /Սեղմագիր/ Սընդու||սունդու||սինդի||սինդու||սո̈ւնդո̈ւ||սընդո̈ւ: Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքում հանդիպող, տարբեր հնչողությամբ այս բառը Գ. Ջահուկյանը...
«Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը». դրա լուծման ուղիներն   ու նախադրյալներն անկախության   25-ամյա հոբելյանի առիթով  ...