Պատկերավորման համակարգը Ս. Խանզադյանի պատմվածքներում

Մերի Անտոնի Կարպետյան ԳՊՀ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Ս. Խանզադյանի գեղարվեստական արձակում առկա պատկերավորման միջոցները յուրահատուկ ոճական երանգավորումներ են հաղորդել պատկերվող երևույթներին,…

Read More