Օրբելյանների տոհմը

Spread the love

Վրաց Օրբելյան ճյուղ

 1. Արտավազդ Մամիկոնյան                 մոտ  770-790
 2. Լիպարիտ I   Բաղվաշի                     մոտ   876-930

1  որդի

 1. Ռատ I      (Հրահատ)                                   930-950

1 որդի

 1. Լիպարիտ II                       950-970

1 որդի

 1. Ռատ II,  Կղարջքի իշխան             970-10 21

3 որդի  1 դուստր

Լիպարիտ  III

տե՛ս ստորև

Ռատ III

Զոյատ

X.

 1. Լիպարիտ III    1021-1058, ապա վանական Անտոն  1058-1064:

3 որդի

Իվանե I          տե՛ս ստորև

Նիանիա

Աբուլեթ I            1058-1138 — Աբուլեթյան ճյուղ, Դմանիս

1 որդի

Իվանե  I    Աբուլեթյան                         1138-1147

1 որդի

Թիրքաշ                                        1147-1158

 

Իվանե   II

1 որդի

Աբուլեթ II

1 որդի

Իվանե   III  1290-ակահ թթ.

 1. Իվանե I,  էրիսթավաց էրիսթավ 1059-1080,  1080-ին գերևարվեց սելջուկների կողմից:

3 որդի

 1. Լիպարիտ IV   1080-1097,  1097-ին արտաքսվեց Վրաստանից:

կինը`  Կատա

1 որդի 1 դուստր

Ռատ  IV   1097 -1105

Դեդիսիմեդի

 1. Ռատ V         1105-1125
 2. Սմբատ I     1125-1156

3 որդի

Լիպարիտ  V,   տե՛ս ստորև

Իվանե  II,   տե՛ս ստորև

Քավթար,         սպանվ.  1178թ.

1 որդի

Ինա       սպանվ.  1178թ.

 1. Իվանե  II           1156-1178

կինը`  Ռասուդան                             դուստր Կյուրիկե III-ի, տե՛ս  Կյուրիկյան  Բագրատունի:

1 որդի  1 դուստր

Սմբատ           կուրացվեց  1178 թ.

 1. ամուս.  Դեմնա` Դավիդ  V Բագրատունու որդին

1178-1186        Վրաց  Բագրատունիներին

 1. Լիպարիտ V    1178-1181

2 որդի

Ելիկում  I,   տե՛ս ստորև`  Սյունիքի  Օրբելյան

 1. Իվանե  III                                                  1181-1258

1 որդի

 1. Սմբատ  II                                                   1258-1270

 

Հայ Օրբելյան ճյուղ

 1. Ելիկում I 1181-1184

կինը` Խաթուն          դուստր  Աբաս Ճահկեցու

1 որդի

2

 1. Լիպարիտ I     1184-1223

կինը` Ասփա         մահ. 1263թ,    դուստր  իշխանաց իշխան Բուբակի

5 որդի

 1. Ելիկում II                                       1223-1253

կինը`   X.         դուստր Գրիգոր Մարծանյանցի  ( Մամիկոնյան)

1 որդի 1 դուստր

Բուրթել                 սպանվ. 1261թ. Ոսկե Հորդայի դեմ մղված ճակատամարտում

Ռուզուքան                  ամուս. Հասան Հաթերքցի

 1. Սմբատ I                                           1253-1273

կինը` Ռուզուքան

Տարսայիճ                 տե՛ս ստորև

Իվանե           մահ. 1260թ.  տե՛ս  Լիպարիտյան- Օրբելյան

Փախրադոլա                                  մահ.  մոտ 1261թ.

 1. Տարսայիճ 1273-1290

կինը`  Արուզ                                    մահ. 1286

Մինա                    ամուս. 1263թ,  մահ. 1298թ. դուստր  Հասան-Ջալալի

3 որդի առաջին կնոջից ,  1 որդի  2 դուստր  երկրորդ կնոջից

Ելիկում     III                                տե՛ս ստորև

Փախրադոլա

Ստեփանոս             Սյունյաց եպիսկոպոս  1287-1303

Ջալալ                    տե՛ս        Ջալալյան-Օրբելյան

Մամքան                         ամուս. Մանուել, որդի վրաց Դեմետրե   II Բագրատունու.

Ասփա                               ամուս. Գրիգոր II  Դոփյան

 1. Ելիկում III                                                1290-1300

կինը`  Թամթա

2 որդի 1 դուստր

Բուրթել I,     տե՛ս ստորև

Բուղդա,      մահ. 1318թ.

Մամախաթուն        ամուս. Էաչի Պռոշյան

3

 1. Բուրթել I   Մեծ                                  1300-1348

կինը` Վախախ

3 որդի

 1. Բեշքեն I                                               1348-1375

կինը` Փաշա

Իվանե,     տե՛ս ստորև

Կուկա  (Էլիկում)                             մահ. 1377 թ.

կինը` Նաթիլ, դուստր Ամատա Շահուռցու

 1. Իվանե (Ինանիկ)                        1348-1385

2 որդի

Սմբատ   II                                         տե՛ս ստորև

Բուրթել  II                                         1385-1407

 1. Սմբատ   II                                            1385-1421

2 որդի

Բեշքեն  II                 տե՛ս ստորև

Ստեփանոս  վանական

1 որդի

 1. Սմբատ III մոտ 1460-1500

1 որդի

Սոհրաբ Ուռութցի                     1500-1508

 1. Բեշքեն  II                                         1421-1438

2 որդի  1 դուստր

 1. Ռուստամ                                         1438-1460

2    որդի

Ստեփանոս                Տաթևի   եպիսկոպոս

Դոլանդուխտ.           Վրաց թագուհի,

ամուս. Վրաստանի թագավոր Ալեքսանդր I, տե՛ս  Բագրատունի  II ճյուղ

 

4

Վայոց Ձորի Լիպարիտյան- Օրբելյան ճյուղ

 1. Իվանե մահ. 1260թ.

1 որդի

 1. Լիպարիտ                                        1290-1305

կինը`  Աննա

5 որդի

 1. Սմբատ

կինը` Ոխթոգ              դուստր Սադուն II Արծրունու, տե՛ս Մահկանաբերդի Արծրունի:

Պենաո

կինը` Սուսա

Ելիկում

Հովհաննես   XI                  Սյունյաց եպիսկոպոս 1303-1324

 1. Չեսար

կինը`  Խորիշահ, դուստր Վարդան Արծրունու:

5 որդի

Սարգիս

Հովհաննես

Քուրդ

Վարդան

Իվանե                     մեռ. մանուկ հասակում

Վեդիի Ջալալյան-Օրբելյան ճյուղ

 1. Ջալալ I 1290-?

կինը` Մինա

Գոնցա          դուստր Իվանե Զաքարյանի

5 որդի

 1. Ելիկում

Աղբուղա

Շահնշահ                                    մահ. 1331

Ստեփանոս-Տարսայիճ      Սյունյաց եպիսկոպոս  1324-1331

 1. Փախրադովլա

1 որդի

5

 1. Ջալալ II
 • որդի

Գրիգոր X  Մակվեցի  Էջմիածնի կաթողիկոս 1443-1466

More From Author

1 comment

Comments are closed.

Հնարավոր է՝ Ձեզ հետաքրքրի