Գորիսի և Ղարաբաղի բարբառների հոլովական համակարգը

Ներկայացնում ենք մեր ապագա հետազոտողների փորձերը Սյունիքի հայագիտության ասպարեզում: Անհրաժեշտ դիտողությունների համար շնորհակալ կլինենք: Մեր ընթերցողների ճիշտ և դիպուկ նկատառումները հաշվի կառնվեն հետագա աշխատանքներում:

Read More