Նոր գիրք․ “The historical and cultural heritage of the Nagorno-Karabakh conflict zone”

Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնում (ՍՀՀԿ) լույս է տեսել «Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտու պատմամշակութային ժառանգությունը» անգլերեն գիրքը (The historical and cultural heritage of the Nagorno-Karabakh…

Read More

Նոր գիրք․ “Զաքար Եօլեան․ “Անցեալի յուշեր””

Կազմողներ՝ Աշոտ Սիմոնեան, Աղասի Ազիզեան Գրախօս՝ Պատմական գիտութիւնների դոկտոր, պրոֆեսոր Արարատ Յակոբեան Երեւան, 2023, 597 էջ Երկու խոսք Հայ ազգային-ազատագրական պայքարի և Հայաստանի Առաջին…

Read More

Խոտանանի Ավետարանը

Խոտանանի Ավետարանը   Մա­տե­նա­դա­րան 290 Ա­վե­տա­րան: 1635թ., 1640թ.: Խո­տա­նան գյուղ (ի յեր­կիրն Է­ճա­նան, ի գեաւղն, որ կո­չի Խո­տա­նան), Տիգ­րա­նա­կերտ: Գ­րիչ՝ Հով­հան­նես, ծաղ­կող՝ Ե­ղիա­զար Համ­թե­ցի…

Read More

Նոր գիրք․ “ՄԱԿՎԵՑԻ ՄԵՍՐՈՊ” (Աշոտ Սիմոնյան)

Գիր­քը ներ­կա­յաց­նում է կյան­քի գրե­թե կե­սը՝ մոտ ե­րեք տաս­նամ­յա­կը հա­յ­ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին անմ­նա­ցորդ նվի­րա­բե­րած մեր խո­նարհ հե­րոս­նե­րից մե­կի՝ Մես­րոպ Ա­վե­տիս­յա­նի, կամ ինչ­պես հայտ­նի էր…

Read More

Նոր գիրք․ “Հայոց Քաշաթաղը”

Օրհնությամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Հրատարակչությունը լույս է ընծայել Զոհրապ Ըռքոյանի «Հայկական Քաշաթաղ․ Ազահեճք-Քաշաթաղի գավառի…

Read More

Կրկնավոր բարդությունների կազմման եղանակները Սյունիք-Արցախի բարբառային տարածքում

Հրապարակվել է «Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում, 2022, ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Read More

Բարբառագիտական մի քանի եզրույթների և ըմբռնումների շուրջ

Տպագրված ՝ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 100 - ԱՄՅԱԿԻՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, 2022, էջ 186-195

Read More

Գիտաժողովի հրավեր․ “Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ”

01/06/2022       Հարգելի՛ բարեկամներ,       ՀՀ ԳԱԱ Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը սկսում է «Բարբառագիտական ընթերցումներ» խորագրով գիտաժողովների շարք՝ նպատակ ունենալով…

Read More