2 thoughts on “Հայ-թաթարական ընդհարումները Գորիսում և Ներսես վրդ. Մելիք-Թանգյանը (1905 թ.)

  1. «Գո­ռին ձոր»-ի (=Կոռ­նի­ձոր) շրջա­նի թա­թա­րաբ­նակ զին­ված գյու­ղե­րի վրա?

Comments are closed.

Translate »