Գետաթաղ գյուղի պատմությունից (համառոտ ակնարկ)

Լո­րա­ձո­րի աչ­քի ընկ­նող բնա­կա­տեղիներից մե­կի` Լո­րի ա­նու­նով կոչ­ված հո­վի­տը բնա­կեց­ված է ե­ղել վա­ղա­գույն ժա­մա­նակ­նե­րից: Լոր գյու­ղի հյու­սի­սա­յին եզ­րին, «Շլո­րուտ վայ­րում», բլրի վրա պահ­պան­վել է…

Read More

Անվանի մանկավարժն ու Սյունաց աշխարհի պարբերական մամուլի հիմնադիրը. Սիմեոն-Տեր Մինասյան

XX դարասկզբի հայ պարբերական մամուլի պատմության համապատկերում բացառիկ դերակատարություն է ունեցել ժամանակի ճանաչված մտավորականներից, մեծ մտահորիզոնի տեր Սիմեոն Տեր-Մինասյանը: Նրա ավանդը նշանակալի է եղել…

Read More