Ինգա Մարգարյան

Ի. Մարգարյան Բ.գ.թ., Սյունիքի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող   Գրողի և գեղարվեստական երկի լեզվական վարպետությունն ու...