Ինգա Մարգարյան

Հայկական տեղանունների ուսումնասիրությունը հայագիտության կարևոր բնագավառներից մեկն է դարձել մասնավորապես վերջին շրջանում՝ կապված տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումների հետ։...
Գե­ղար­վես­տա­կան ար­ձա­կի խոս­քի կար­ևոր հատ­կա­նիշ­նե­րը ոչ միայն զուտ հա­մե­մա­տութ­յուն­նե­րի, դար­ձույթ­նե­րի, փա­խա­բե­րութ­յուն­նե­րի և­ ո­ճա­կան այլ ձևե­րի ա­ռատ կի­րա­ռութ­յունն...
Տպագրված է ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ «ԴՊՐԱՏՈՒՆ» հասարակական գիտությունների հանդեսում-2021-2 (12)
Գրողի և գեղարվեստական երկի լեզվական վարպետությունն ու ոճական ինքնատիպությունը դրսևորվում են նաև շարահյուսական առանձնահատկություններով: Շարահյուսական համակարգն ավելի...
Translate »