Պատմական Հաբանդ գավառի Ակներ բնակավայրը

Հայկական տեղանունների ուսումնասիրությունը հայագիտության կարևոր բնագավառներից մեկն է դարձել մասնավորապես վերջին շրջանում՝ կապված տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումների հետ։ Լեզվաբանության մեջ յուրահատուկ բնագավառ է հատկանունաբանությունը (օնօմոստիկա),…

Read More

Լույս է տեսել Ս․ Վարդանյանի “Պատառիկներ անցյալից” գիրքը

ԽՄԲԱԳՐԻ ԽՈՍՔ- Հայ մտավորականը միշտ էլ ասելիք ունի աշխարհին… Ս. Բ. Վարդանյանի «Պատառիկներ անցյալից» գիրքը վերհուշի, ապրածի ու իմաստնացածի արդյունք է, որ ներկայացնում է…

Read More

Արցախի ոչ նյութական ժառանգությունը․ Մեհտիշենի բարբառը

ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, «Ղարաբաղ-Շամախիի կամ ծայրհյուսիսարևելյան միջբարբառախումբ. արդի վիճակ, միտումներ և մարտահրավերներ» գիտաժողովի նյութեր, 2022, 270-287

Read More